Pavla Kolečkářová
Executive/CEO
Zuzana Báčová
Office Manager