V našem portfoliu naleznete tyto služby:

Vzhledem k dlouhodobému nedostatku vysoce kvalifikované pracovní síly v oblasti automobilového průmyslu je na trhu vysoká poptávka po outsourcingových službách.

Společnost QE group je schopna tuto nabídku uspokojit a poskytnout zákazníkům kvalitní kandidáty na jasně definované časové období či konkrétní projekt. Disponujeme vlastní databází s více než 150 spolupracovníky pro zhruba 1600 zákazníků, kteří jejich služeb mohou využívat.

V oblasti automobilového segmentu se jedná o velmi unikátní službu, ve které je klíčová znalost inženýrů, kteří mají požadované kvality a jsou ochotni spolupracovat. Ceny jejich služeb odpovídají jejich vysoké kvalifikaci.

 

Jedná se především o pozice:

Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťující a poradenská činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci dosahovat jejich cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování účinnosti systému řízení rizik, řídících a kontrolních procesů a řízení a správy organizace.

Interní audit se zaměřuje na hodnocení vnitřního kontrolního systému v organizaci tím, že orgánům společností a vrcholovému managementu poskytuje informace, hodnocení, analýzy, doporučení a konzultace pro efektivní plnění jejich úkolů. Současně s nejnovějšími světovými trendy pak interní audit poskytuje ujištění o tom, že společnost si je vědoma rizik, kterým je vystavena, a zvládá je.

Díky svým rozsáhlým zkušenostem v automotive segmentu a znalosti jeho specifických potřeb, je společnost schopna nabídnout zákazníkovi optimální řešení na míru. Díky flexibilitě společnosti i našich spolupracovníků jsme schopni nabídnuté řešení realizovat i ve velice krátkém časovém období a v nestandardních podmínkách.

 

V oblasti poradenství nabízíme následující služby:

Standardem společnosti je samozřejmá zpětná kontrola kvality provedených služeb a spokojenosti zákazníka tak, aby bylo možně nadále udržovat vysokou míru kvality a spokojenosti zákazníka. QE group si zakládá na kvalitě svých kandidátů a trvale pracuje na rozšíření svého portfolia na základě poptávky ze strany zákazníka.