Politika kvality

Vedení společnosti QE group vyhlašuje s ohledem na definovaný kontext organizace tuto politiku kvality, která poskytuje rámec pro strategické zaměření organizace, pro stanovení cílů kvality a pro trvalé zlepšování systému managementu kvality.

 

1. Spokojený zákazník

Děláme vše pro to, abychom měli jen spokojené zákazníky. Proto je nejvyšším cílem co možná nejvyšší kvalita poskytovaných služeb. Nasloucháme požadavkům a potřebám našich klientů.

 

2. Poskytování profesionálních služeb

Osobním cílem všech spolupracovníků firmy je poskytování profesionálních služeb a plné uspokojení požadavků a očekávání zákazníka, jako i oprávněných zainteresovaných stran.

 

3. Odbornost, kompetence

Disponujeme kvalitními a kompetentními spolupracovníky. Každý spolupracovník se zavazuje tyto atributy nejen udržovat, ale i rozvíjet. Znalosti a kompetence jsou neustále prověřovány, zajišťovány a udržovány.

 

4. Optimální procesy

Služby námi zajišťované musí přesně odpovídat zadání zákazníka, jeho specifikacím a normám.

 

5. Trvalé zlepšování

Změny v organizaci a řízení jsou směřovány k neustálému zlepšování kvality poskytovaných služeb. Sledujeme trendy, investujeme do znalostí a jejich rozvoje.